English Turkish
./build rewrite_confs ./build rewrite_confs
%{ n } new ticket created %{ n } yeni destek kaydı oluşturuldu
%{ name } and %{nusers } user %{ name } ve %{nusers } kullanıcı
%{n} new message %{n} yeni ileti
%{root} + %{n} more target %{root} + %{n} hedef daha
account hesap
Admin: %{ username } and %{ nusers } user Yönetici: %{ username } ve %{ nusers } kullanıcı
Authenticate İzin ver
autoresponder otomatik yanıtlayıcı
AWstats AWstats
AWStats AWStats
bl_usernames bl_usernames
CGI-Bin CGI-Bin
Cron job Zamanlanmış görev
database veritabanı
Day Gün
day ago gün önce
digest subscriber derleme abonesi
Direct Admin Direct Admin
DNS record DNS kaydı