English Turkish
Select IP address used for restore. Geri yükleme için kullanılacak IP adresini seçin.
: original subject : özgün konu
... ...
./build rewrite_confs ./build rewrite_confs
( Today: %{ sent } ) ( Bugün: %{ sent } )
(pointers) (yönlendirmeler)
{{ entry.label }} {{ entry.label }}
{{ entry.name }} {{ entry.name }}
{{ err.toString() }} {{ err.toString() }}
{{ label }} {{ label }}
{{category.name}} {{category.name}}
* Note: Making modifications to the MX records can potentially disable all of your email accounts from receiving mail. * Uyarı: MX kayıtları değiştirildiğinde, hiç bir e-posta hesabının ileti alamayabileceğini unutmayın.
/ Day / gün
 Database Disk Usage  Veritabanı disk kullanımı
 E-mail Disk Usage  E-posta disk kullanımı
# of DBs Veritabanları
# of domains Etki alanları
# of Domains Etki alanları
# of free IPs Kullanılabilecek IP adresleri