English Turkish
abuse kötüye kullanım
accept onayla
access host erişebilecek sunucu
account hesap
action işlem
activate etkinleştir
address adres
admin yönetici
AdSense AdSense
adult yetişkin
advanced gelişmiş
after sonra
alias takma ad
all tümü
allocated kullanılabilecek, ayrılmış
allow izin ver
already zaten
anonymous anonim
answer yanıt
any tümü